Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i/o mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació.
Pots consultar la nostra política de cookies aquí. Fent clic al botó "Accepto" d'aquest banner estàs acceptant de forma explícita que estàs d'acord amb la nostra política de cookies.
Si tens dubtes pots obtenir més informació 'aquí'.

En aquest apartat hi trobareu tota la documentació relativa a la informació institucional, econòmica i estadística que, de manera clara i organitzada, el Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya posa a la vostra disposició i s'obliga a mantenir actualitzada en compliment de la Llei de Transparència (Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern - DOGC núm. 6780 de 31/12/2014).

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

1. Presentació de la institució i dades de contacte

2. Funcions públiques del Col·legi

3. Normativa aplicable:

4. Estructura organitzativa:

INFORMACIÓ ECONÒMICA

1. Pressupostos:
2. Comptes anuals:
  • Liquidacions pressupostàries 2018: trobareu aquesta informació de la pàgina 54 a la 67 de la Memòria 2018 del CEESC
  • Liquidacions pressupostàries 2017: trobareu aquesta informació de la pàgina 62 a la 70 de la Memòria 2017 del CEESC
  • Liquidacions pressupostàries 2016: trobareu aquesta informació de la pàgina 67 a la 76 de la Memòria 2016 del CEESC
  • Liquidacions pressupostàries 2015: trobareu aquesta informació de la pàgina 76 a la 86 de la Memòria 2015 del CEESC
  • Liquidacions pressupostàries 2014: trobareu aquesta informació de la pàgina 64 a la 69 de la Memòria 2014 del CEESC
3. Informes d’auditoria:
4. Retribucions dels membres de la Junta de Govern i despeses de personal:
5. Subvencions i/o ajuts:

ACCIÓ COL·LEGIAL

1. Memòries anuals:

Informació estadística, sobre altes i baixes col·legials; activitat de visat; queixes i reclamacions de consumidors i usuaris; i procediments informatius i sancionadors.

2. Serveis col·legials:
3. Finestreta Única

CONVENIS I CONTRACTES

ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS