Butlletí del CEESC núm. 345 · 22 de febrer de 2019 · Si no el veus bé, clica aquí

Defensem la professió al Parlament
En Xavi Puig va demanar d'incloure al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones un annex amb els convenis col·lectius d’aplicació en el sector, així com les ràtios i els perfils professionals mínims que estableix la cartera de serveis socials, entre d'altres propostes.

[més info]

L’educador/a social més present als centres educatius
Felicitem la iniciativa de l’AMPA d’Els Convents de Martorell, així com l'equip directiu i el claustre, per haver incorporat, per primera vegada, una educadora social al centre amb l’objectiu de reforçar-ne la tasca socioeducativa, la cohesió social i la participació de les famílies al centre. 
[més info]

El CEESC ens reunim amb la DGAIA
El proper 27 de febrer, el CEESC ens reunim  amb la nova Directora General de la DGAIA, la Sra. Ester Sara Cabanes, per abordar temes d'interès compartit com són el sistema de protecció a la infància i iniciatives, comissions o plataformes en què participem de manera conjunta.
[més info]

Accepta la política de privacitat
Si ets membre del CEESC i encara no ho has fet, et demanem que ens dediquis un minut omplint un formulari amb les teves dades bàsiques, per tal d'acceptar la nova política de privacitat del CEESC.
[més info]

Premis RetinES 2019
Es premiarà amb 600€ la millor obra o projecte audiovisual en benefici de l’acció socioeducativa. Els Premis Joves premiaran amb 300€ el millor projecte audiovisual realitzat amb mòbil.
[més info]

EL CEESC HI COL·LABORA: Una intervenció integradora amb infància tutelada
Presentarem l’experiència de la Fundació Domus de Luna, entitat italiana que acull infants i adolescents tutelats per l’administració, i a mares en situació de gran dificultat psicosocial.
[més info]

EL CEESC HI COL·LABORA: I Congrés Internacional sobre intervenció socioeducativa
En aquest Congrés debatrem sobre els principals àmbits de la intervenció socioeducativa amb famílies i infància en sitaució de vulnerabilitat i compartirem diferents paradigmes de treball.
[més info]

CURS: L’amor i la sexualitat a l’educació
L’objectiu del curs és capacitar els professionals de l'àmbit social en l’abordatge de l'educació afectiva i sexual dels infants i joves, partint de la necessitat de mostrar una visió de l'amor i la sexualitat en positiu.
[més info]

CÀPSULA: L'educadora social, avui
Organitzem aquesta Càpsula en motiu del Dia Internacional de la Dona on debatrem al voltant de la situació contractual i professional de les educadores socials i on coneixerem les dades de feminització de la professió que es desprenen de l'InformeES.
[més info]
En anteriors butlletins

AGENDA

Propers cursos

[més cursos]

Properes #CàpsulES

[més Càpsules]

El CEESC hi col·labora

[més activitats]

Activitats d'altres entitats

[més activitats]

Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya
ceesc@ceesc.cat - 934 521 008 - www.ceesc.cat
Barcelona - Girona - Tarragona - Lleida - Terres de l'Ebre

Subscriu-te als Butlletins digitals del CEESC

ISSN 2014-2137

Política de privacitat

Reenvia aquest Butlletí electrònic als teus contactes per compartir-ne el contingut!